Ученый совет / Ибрагимов А. І.

Ибрагимов Аман Ілесұлы

педагогика ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің көркем білім беру кафедрасының қауымдастырылған профессорның қ.о.