Құрылымы

Бөлімдер:

Мәдени мұра және археология бөлімі

Өнер тарихы бөлімі

Қаржы-экономикалық бөлімі

Веб-ресустарды жобалау және техникалық қамтамасыз ету бөлімі

Баспасөз қызметі